top of page

מה זה
Family Office?

המונח FAMILY OFFICE משמעותו ניהול אובייקטיבי ומקצועי של העושר המשפחתי על ידי אדם או גוף חיצוני, הפועל מתוך ראייה רחבה ומלאה של כלל נכסי וצרכי המשפחה. השירות התהווה במאה ה-19 בקרב משפחות אצולה ומלוכה, אשר נזקקו לייעוץ,  הכוונה וניהול נכסיהם. בתחילת שנות האלפיים, עם הגידול המשמעותי בכמות המשפחות העשירות בארץ, החל התחום לפעול ולהתפתח גם בישראל.

 

שירות FAMILY OFFICE מנהל את נכסי המשפחה בראייה ארוכת טווח במטרה לשמרם ולהעבירם לדורות הבאים. לשם כך, נותן השירות מברר תחילה את כלל הרצונות והצרכים של המשפחה, ולאחר מכן נקבעת אסטרטגיית השקעות הכוללת את הקצאת הנכסים ואופן הוצאת התוכנית לפועל.

 

OPAL FAMILY OFFICE מעניקה את כל השירותים המוזכרים לעיל ונכונה לטפל גם בנכסים הפיננסיים והריאליים שלכם ושל משפחתכם באופן שוטף ובהתאמה אישית ומלאה תוך התחשבות בצרכים וברצונות המשפחה.

bottom of page