top of page

מודל השירות שלנו

OPAL FAMILY OFFICE

מעטפת שירות הוליסטית בהתאמה אישית

שירות וזמינות

ליווי אישי, מהיר ומקצועי בזמינות גבוהה.

מוצרים פנסיוניים

בדיקת כלל האחזקות הפנסיוניות של המשפחה לרבות הגופים המנהלים, המסלולים ודמי הניהוול. לאחר ביצוע הבדיקה, חלק מהמוצרים ככל שניתן מועברים לניהולנו באמצעות IRA ומנוהלים כחלק בלתי נפרד מההון הכולל. יתרת האחזקות תטופל על ידינו מול הגופים המנהלים הרלוונטיים .

תכנון מעבר בן דורי

תכנון, שימור והעברת הנכסים לדור הבא.

פרויקטים ויזמות

ליווי בהשקעות ריאליות כגון: נדל"ן, סטארט אפים, הקמת נאמנויות/ שותפויות להשקעות וכו׳.

שומרי הסף של המשפחה

ניהול משא ומתן בנושא השקעות, אשראי ועמלות מול כל הגורמים הפיננסיים והעסקיים בארץ ובחו"ל, תוך צמצום העלויות והעמלות שמשלמת המשפחה לאורך השנים.

השקעות אלטרנטיביות

ביצוע‭ ‬השקעות‭ ‬אלטרנטיביות‭ ‬כגון‭: ‬

Hedge Funds‭, ‬Private Debt‭, ‬Private Equity‭, ‬Structures Products‭, ‬Infrastructures, Real Estate

צוואות, הסכמי ממון וייפויי כוח מתמשך

ליווי המשפחה לכל אורך התהליך באמצעות עורכי דין המתמחים בדיני ירושה, צוואות, ייפויי כוח מתמשך והסכמי ממון.

הקמת נאמנויות

בחינת האפשרות/הצורך להקמה, אחזקה וניהול של נאמנויות בהתאם לצרכי המשפחה וזאת באמצעות ליווי וייעוץ של עורכי דין וגופי נאמנויות המתמחים בתחום.

משרת אמון

החברה פועלת אך ורק לטובת הלקוח, ללא אינטרסים, ללא ניגודי עניינים ומתוך היכרות מעמיקה עם המשפחה, צרכיה ורצונותיה. החברה אינה מקבלת כל תמורה או  החזר כספי מצד שלישי וזאת למניעת ניגוד עניינים ושיקול דעת מוטה.

אסטרטגיית השקעות

בניית אסטרטגיית השקעות וניהולה השוטף תוך התאמתה לצרכים, לתזרים המזומנים ולמבנה ההון של המשפחה. במסגרת זאת מתבצע: ניתוח מקצועי ומעמיק של תיקי ההשקעות, קביעת מדיניות ההשקעה, הקצאת הנכסים, ביצוע השינויים בפועל והפקת דו"חות שוטפים הכוללים את כלל נכסי המשפחה. כמו כן, מתקיימות פגישות קבועות בהתאם לבקשת המשפחה, בה נבדקים השינויים בצרכים וברצונות המשפחה ומוצגים ביצועי התיקים.  

מיסוי

ליווי צמוד ומלא של תהליך הכולל: ניהול ההון המשפחתי בצורה אופטימלית ככל שניתן בהיבט המיסויי, בדיקת ישויות המס של המשפחה, ביצוע השקעות בהתאם לסוג ההשקעות והישויות המשפטיות באמצעותן הן מוחזקות והקטנת החשיפה למס ירושה אמריקאי תוך שימוש בכלים הרלוונטיים שמאפשרים זאת.

bottom of page