OPAL FAMILY OFFICE

שומרים על ההון המשפחתי באופן אישי

OPAL FAMILY OFFICE הינו גוף אובייקטיבי מקצועי הבונה יחד איתך ועם בני משפחתך אסטרטגיה פיננסית כוללת לניהול העושר המשפחתי, תוך ראיה רחבה ומלאה של כלל הנכסים וצרכי המשפחה.

החברה מלווה את המשפחה לאורך שנים ומאפשרת באמצעות ייעוץ נכון וחכם לשמר ולהגדיל את ההון הקיים, לנהל את הסיכונים בהשקעות באופן מקצועי, להבטיח את חוסנה הפיננסי של המשפחה ולבצע מהלכים להעברה בין דורית של ההון והעסק המשפחתי.


ניהול הוליסטי אישי של נכסי המשפחה באמצעות חברת OPAL FAMILY OFFICE יאפשר לך ולמשפחתך להתמקד ולהתרכז במה שבאמת חשוב לכם - עסקים, תחביבים ומשפחה, ותסיר מכם את הטיפול והדאגה הכרוכים בניהול השוטף של כלל הנכסים הפיננסיים והריאליים שבבעלותכם.