top of page
Full length of happy multi-generation family running at sea shore against sky_edited.jpg

OPAL FAMILY OFFICE

שומרים על ההון המשפחתי באופן אישי

Business Meeting

אודות

OPAL FAMILY OFFICE הינה גוף אובייקטיבי ומקצועי הבונה יחד איתך ובני משפחתך אסטרטגיה פיננסית כוללת לניהול העושר המשפחתי, תוך ראיה רחבה ומלאה של כלל הנכסים וצרכי המשפחה. החברה מלווה את המשפחה לאורך שנים ומאפשרת באמצעות ניהול נכון וחכם לשמר ולהגדיל את ההון הקיים, לנהל את הסיכונים בהשקעות באופן מקצועי, להבטיח את חוסנה הפיננסי של המשפחה ולבצע תהליכים להעברה בין דורית של ההון והעסק המשפחתי.

 

ניהול הוליסטי של נכסי המשפחה בהתאמה אישית באמצעות חברת OPAL FAMILY OFFICE יאפשר לך ולמשפחתך להתמקד ולהתרכז במה שבאמת חשוב לכם - עסקים, תחביבים ומשפחה, ויסיר מכם את הטיפול והדאגה הכרוכים בניהול שוטף של כלל הנכסים הפיננסיים והריאליים שבבעלותכם.

איך נוכל לעזור לך

אסטרטגיית השקעות

שירות וזמינות

שומרי הסף

של המשפחה

משרת אמון

צוואות, הסכמי ממון וייפויי כוח מתמשך

מיסוי

מוצרים פנסיוניים

השקעות אלטרנטיביות

bottom of page