המונח FAMILY OFFICE משמעותו ניהול אובייקטיבי ומקצועי של העושר המשפחתי על ידי אדם או גוף חיצוני, הפועל מתוך ראייה רחבה ומלאה של כלל נכסי וצרכי המשפחה. השירות התהווה במאה ה-19 בקרב משפחות אצולה ומלוכה, אשר נזקקו לייעוץ והכוונה בניהול ממונם. בתחילת שנות האלפיים, עם הגידול בכמות המשפחות העשירות בארץ, החל השירות לפעול ולהתפתח גם בישראל.

שירות FAMILY OFFICE מנהל את נכסי המשפחה בראייה ארוכת טווח תוך שאיפה לשמרם ולהעבירם לדורות הבאים. לשם כך, נותן השירות מברר תחילה את כלל הרצונות של המשפחה, ולאחר הבנת הצרכים והדגשים נקבעת אסטרטגיית השקעה כללית, הקצאת נכסים ואופן ודרך ביצוע התוכנית בפועל.

תפקיד OPAL FAMILY OFFICE הוא לטפל בכלל הנכסים הפיננסיים והריאליים שלכם ושל משפחתכם באופן שוטף ובהתאמה מלאה לשינויים בצרכים וברצונות שלכם ושל המשפחה.

 

מהו Family Office?