OPAL FAMILY OFFICE

מעטפת שירות הוליסטית בהתאמה אישית

מודל השירות

 • ‭‬משרת‭ ‬אמון‭ -‬‭ ‬החברה‭ ‬פועלת‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬לטובת‭ ‬הלקוח‭,‬ ללא‭ ‬אינטרסים‭,‬‮ ‬ללא‭ ‬ניגודי‭ ‬עניינים‭ ‬ומתוך‭ ‬היכרות‭ ‬מעמיקה‭ ‬עם‭ ‬המשפחה, ‬צרכיה‭ ‬ורצונותיה‭.‬

 • ‭‬שומרי‭ ‬הסף‭ ‬של‭ ‬המשפחה‭ - ‬ניהול‭ ‬משא‭ ‬ומתן‭ ‬בנושא‭ ‬השקעות, ‬אשראי‭ ‬ועמלות‭ ‬מול‭ ‬כל‭ ‬הגורמים‭ ‬הפיננסיים‭ ‬והעסקיים‭ ‬בארץ‭ ‬ובחו‭"‬ל, ‬תוך‭ ‬צמצום‭ ‬העלויות‭ ‬והעמלות‭ ‬שמשלמת‭ ‬המשפחה‭ ‬לאורך‭ ‬השנים‭.‬

 • ‭‬שירות‭ ‬וזמינות‭ -‬‭ ‬ליווי‭ ‬אישי, ‬מהיר‭ ‬ומקצועי‭ ‬בזמינות‭ ‬גבוהה‭ ‬מאד‭.‬

 • אסטרטגיית‭ ‬השקעות‭ -‬‭ ‬בניית‭ ‬אסטרטגיית‭ ‬השקעות‭ ‬וניהולה‭ ‬השוטף‭ ‬תוך‭ ‬התאמתה‭ ‬לצרכים‭,‬ לתזרים‭ ‬המזומנים‭ ‬ולמבנה‭ ‬ההון‭ ‬של‭ ‬המשפחה. ‬במסגרת‭ ‬זאת‭ ‬מתבצע‭:‬ ניתוח‭ ‬מקצועי‭ ‬ומעמיק‭ ‬של‭ ‬תיקי‭ ‬ההשקעות‭,‬ קביעת‭ ‬מדיניות‭ ‬ההשקעה‭,‬ הקצאת‭ ‬הנכסים‭,‬ ביצוע‭ ‬השינויים‭ ‬בפועל‭ ‬והפקת‭ ‬דו‭"‬חות‭ ‬שוטפים‭ ‬הכוללים‭ ‬את‭ ‬כלל‭ ‬נכסי‭ ‬המשפחה‭. ‬כמו‭ ‬כן‭ ,‬מתקיימות‭ ‬פגישות‭ ‬חודשיות‭ ‬קבועות‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬בהתאם‭ ‬לבקשת‭ ‬המשפחה‭ ,‬בה‭ ‬נבדקים‭ ‬השינויים‭ ‬בצרכים‭ ‬וברצונות‭ ‬המשפחה‭ ‬ומוצגים‭ ‬ביצועי‭ ‬התיקים‭ ‬לאותו‭ ‬החודש‭.‬

 • ‭‬השקעות‭ ‬אלטרנטיביות‭ -‬‭ ‬ביצוע‭ ‬השקעות‭ ‬אלטרנטיביות‭ ‬כגון: ‭Hedge Funds‭, ‬Private Debt‭, ‬Private Equity‭, .‬Structures‭, ‬Real Estate

 • ‬ייעוץ‭ ‬פנסיוני‭ -‬‭ ‬בדיקת‭ ‬האחזקות‭ ‬הפנסיוניות‭ ‬של‭ ‬המשפחה‭ ‬לרבות‭ ‬הגופים‭ ‬המנהלים‭,‬ המסלולים‭ ‬ודמי‭ ‬הניהול‭, ‬וביצוע‭ ‬התאמה‭ ‬מדוייקת‭ ‬ומלאה‭ ‬של‭ ‬המוצרים‭ ‬הפנסיוניים‭ ‬והאחזקות‭,‬ וזאת‭ ‬בהתחשב‭ ‬במבנה‭ ‬ההון‭ ‬המלא‭ ‬של‭ ‬המשפחה‭.‬ כל‭ ‬זאת‭ ‬נעשה‭ ‬בייעוץ‭ ‬וליווי‭ ‬צמוד‭ ‬של‭ ‬גופים‭ ‬ויועצים‭ ‬מקצועיים‭ ‬בתחום‭.‬

 • ‬מיסוי‭ -‬‭ ‬‭ ‬ליווי‭ ‬צמוד‭ ‬ומלא‭ ‬של‭ ‬תהליך‭ ‬בדיקת‭ ‬מבנה‭ ‬המס‭ ‬של‭ ‬המשפחה‭ ‬וביצוע‭ ‬התאמות‭ ‬לפי‭ ‬הנדרש‭,‬ בהתאם‭ ‬לסוג‭ ‬ההשקעות‭ ‬והישויות‭ ‬המשפטיות‭ ‬באמצעותן‭ ‬הן‭ ‬מוחזקות‭,‬ וזאת‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬שימוש‭ ‬בגופים‭ ‬וביועצים‭ ‬מקצועיים‭ ‬בתחום‭.‬

 • ‬צוואות‭,‬ הסכמי‭ ‬ממון‭ ‬ויפוי‭ ‬כח‭ ‬מתמשך‭ -‬‭ ‬ליווי‭ ‬המשפחה‭ ‬מול‭ ‬עורכי‭ ‬דין‭ ‬המתמחים‭ ‬בדיני‭ ‬ירושות‭,‬ צוואות‭,‬ יפוי‭ ‬כח‭ ‬מתמשך‭ ‬והסכמי‭ ‬ממון‭.‬

 • ‭‬תכנון‭ ‬מעבר‭ ‬בן‭ ‬דורי‭ -‬‭ ‬תכנון‭,‬ שימור‭ ‬והעברת‭ ‬הנכסים‭ ‬לדור‭ ‬הבא‭.‬

 • ‭‬הקמת‭ ‬נאמנויות‭ -‬‭ ‬הקמה‭,‬ אחזקה‭ ‬וניהול‭ ‬של‭ ‬נאמנויות‭ ‬בהתאם‭ ‬לצרכי‭ ‬המשפחה‭ ‬וזאת‭ ‬באמצעות‭ ‬ליווי‭ ‬וייעוץ‭ ‬של‭ ‬עורכי‭ ‬דין‭ ‬וגופי‭ ‬נאמנויות‭ ‬המתמחים‭ ‬בתחום‭.‬

 • פרוייקטים‭ ‬ויזמות‭ -‬‭ ‬ליווי‭ ‬בהשקעות‭ ‬ריאליות‭ :‬נדל‭"‬ן‭,‬ סטארט‭ ‬אפים‭ ,‬הקמת‭ ‬נאמנויות‭/ ‬שותפויות‭ ‬להשקעות‭ ‬וכו׳.